Про центр

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» – комунальна установа Новоселицької міської ради Чернівецького району Чернівецької області, створена за рішенням міської ради від 05 серпня 2020 року

Місія:

 • забезпечення ефективного та якісного консультативного супроводу освітнього процесу;
 • створення оптимальних умов для професійного удосконалення, фахового росту та розвитку педагогічних працівників закладів освіти;
 • розробка якісних науково-методичних продуктів;
 • формування позитивного іміджу педагогічної діяльності через конкурсну, проектну, суспільно-громадську діяльність;
 • супровід процесу оперативного реагування педагогів на виклики реформи галузі та реалізації Концепції «Нова українська школа»

Цінності:

 • інноваційність та креативність;
 • лідерство та командна робота;
 • взаємодія та співпраця

Принципи:

 • принцип відповідності якості освіти вимогам педагогічної теорії та практики;
 • принцип досягнення якості освіти через освоєння інноваційних педагогічних технологій;
 • принцип постійного вдосконалення консультативно-супервізійних послуг;
 • принцип гуманності в контексті добровільності участі у інноваційній діяльності;
 • принцип істинної демократії, а саме щодо створення умов, що забезпечують максимальну можливість для розвитку ініціативи, саморозвитку;
 • принцип самореалізації, а саме створення сприятливих умов для інтелектуальної, емоційно-вольової сфери розвитку особистості;
 • принцип академічної доброчесності та свободи;
 • принцип варіативності вибору способу самореалізації

Візія:

 • Високопрофесійний, ефективний, активний, успішний, педагог, що впроваджує інновації, вміло користується педагогічними технологіями, оперує сучасними та традиційними формами, методами та засобами навчання; творча атмосфера співпраці, здоровий мікроклімат у кожному педагогічному колективі, і як наслідок – успішний випускник Нової української школи.

Мета:

 • Надання якісних консультативно-супервізійних послуг, систематичне підвищення кваліфікації, професійного рівня працівників, розвиток фахових навичок.

Цілі та завдання:

 • узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників;
 • координація діяльності професійних спільнот педагогічних працівників;
 • формування та оприлюднення баз даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інших джерела інформації (веб-ресурсів), необхідних для професійного розвитку педагогічних працівників;
 • забезпечення надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;
 • організація та проведення консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:
 • планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
 • проведення супервізії;
 • розроблення документів закладу освіти;
 • особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
 • впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

Перейти до вмісту